Търсене Меню
A A A Висок контраст: A A

Портал за насърчаване на износаLogistyka kontraktowa

Kontraktlogistik

CONTRACT LOGISTICSde en pl
Дял Печат Download PDF
Фирма адрес говорител оферта
Lubuskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o.
65-127 Zielona Góra
Gorzowska 4
Poland
Лице за контакт
Centrum Logistyczne
info@lclog.pl
Тел: 531 135 134
http://lclog.pl

Język komunikacji:


Описание на поръчката

Logistyka kontraktowa, czyli outsourcing w logistyce jest to cały szereg działań odbywających się na terenie magazynu. Lubuskie Centrum Logistyczne dysponuje magazynem klasy A, na którym znajdują się regały czteropoziomowe, wysokie na 7 metrów. Zmieści się tutaj 1500 europalet, a temperatura na hali nigdy nie spada poniżej 15 stopni Celsjusza

Nasza firma współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami w branży TSL, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dopasowujemy się do wymagań naszych klientów oferując najlepsze rozwiązania jakie daje logistyka kontraktowa. Kompleksowa obsługa sprawia, że nasi partnerzy są zadowoleni.

Działamy na wielu płaszczyznach – logistyka kontraktowa, logistyka produkcji (zwana także logistyką zaopatrzenia), logistyka dystrybucji i inne szeroko pojęte usługi logistyczne. Chcesz zostać naszym partnerem? Skontaktuj się z nami.
Kontraktlogistik, d.h. Outsourcing in der Logistik, ist eine ganze Reihe von Aktivitäten, die auf dem Gelände eines Lagers stattfinden. LCLog verfügt über ein Lager der A-Klasse mit vierstufigen 7-meterhohen Regalen. Es bietet Platz für 1500 Europaletten und die Temperatur in der Halle sinkt nie unter 15°C.

Unser Unternehmen arbeitet mit zahlreichen Unternehmen in der TSL-Branche zusammen, sowohl in Polen als auch im Ausland. Wir passen uns den Anforderungen unserer Kunden an, indem wir die besten Logistiklösungen anbieten. Umfassender Service macht unsere Partner zufrieden.

Wir passen uns den Anforderungen unserer Kunden an, und bieten die besten Logistiklösungen an. Umfassender Service bringt Zufriedenheit unserer Kunden.
Contract logistics also known as outsourcing logistics is all actions around the warehousing.
We have an A class storage facilities with four levels and 7 meters high. It is built to store 1500 of europallets and the room temperature is set at 15 degrees Celsius and never drops down.

Our company cooperates with a lot of enterprises from TSL trade from Poland and from abroad. We fit our clients demands offering the best logistics solutions. Comprehensive support makes our partners satisfied.

We are active on many levels – contract logistics, logistics production ( also known as logistics supply), distribution logistics and other logistics services. If you want to become our partner, please contact us now.


Допълнителна информация

Oferujemy kompleksowe i długoterminowe usługi w zakresie logistyki kontraktowej. W ramach outsourcingu oferujemy:

Odbiór towaru od klienta
Konsolidacja i dekonsolidacja ładunków
Etykietowanie
Komisjonowanie towaru
Kompletowanie towaru
Magazynowanie towaru
Generowanie niezbędnych dokumentów
Doradztwo
Dopasowanie do indywidualnych potrzebДопълнителна информация

Wir bieten umfassende und langfristige Kontraktlogistikleistungen. Im Rahmen des Outsourcings bieten wir an:

Warenabholung vom Kunden vom Kunden

Konsolidierung und Entkonsolidierung von Ladungen

Kennzeichnung

Kommissionierung

Warensammlung

Lagerung von Waren

Erstellung der notwendigen Dokumente

Beratung

Anpassung an individuelle BedürfnisseДопълнителна информация

We can offer you comprehensive and long-term contract logistics services. As part of the outsorcing services we offer:

pick up of the goods from the client
consolidation and deconsolidation of cargo
labelling
order picking
completing of cargo
storage of cargo
generating necessary decuments
consulting
meeting individual needsСертификати


  • PN-EN ISO 9001-2015-10

CPV


  • Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Вид оферта
Страна
Poland
Срок за получаване на оферти
01.12.2020
Валидна от
04.06.2020
Клонове
Transport i logistyka,
Купувачът чужбина
NO