Тази оферта не представлява търговска информация
Адрес институция / фирма за обявяване на търг
AARSLEFF Sp. z o.o.
02-681 Warszawa .
Aleja Wyścigowa 6 .
Poland
Лице за контакт
AARSLEFF Sp. z.o.o. AARSLEFF Sp. z.o.o.
aarsleff@interia.pl
Тел: 22 648 88 34


https://www.aarsleff.com.pl/


CPV


  • Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Срок за получаване на оферти
06.08.2020
Валидна от
12.11.2019
Клонове

Други обяви и търговеДруги възможни сайтове: Architektura,Budownictwo,Budownictwo i architektura
Дата:у -28.12.2020  Други възможни сайтове: Architektura,Budownictwo,Budownictwo i architektura
Дата:у -28.12.2020  

Виж още оферти