Тази оферта не представлява търговска информация
Адрес институция / фирма за обявяване на търг
Akumulatorsklep.pl
00-041 Warszawa .
Święta 1 9 .
Poland
Лице за контакт
Jan Anielski
rzt99552@eveav.com
Тел:


http://akumulatorsklep.pl


CPV


  • Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
Срок за получаване на оферти
13.06.2020
Валидна от
16.12.2019
Клонове