Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzas na zamówienia publiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-10 11:36:10
bułgaria, zamówienia publiczne, przetargi

Aktem prawnym regulującym system zamówień publicznych w Bułgarii jest ustawa o zamówieniach publicznych z 1 października 2004 r.

 

 

 

Politykę państwa w tej sferze realizuje Agencja Zamówień Publicznych, kierując się przy tym zasadami:

 • równego traktowania oferentów
 • uczciwej konkurencji
 • przejrzystości.

Rejestr zamówień publicznych jest publiczny i dostępny bezpłatnie za pośrednictwem internetu. Notuje się stały wzrost liczby przetargów publicznych przeprowadzanych przez prywatne spółki.

Działalność Agencji Zamówień Publicznych polega przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w zakresie:

 • przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych
 • opiniowania projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień międzyresortowych
 • wykonywania uprawnień kontrolnych
 • analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Bułgarii

Do zadań Agencji należy również upowszechnianie wiedzy z zakresu zamówień publicznych poprzez inspirowanie i organizowanie szkoleń, opracowywanie programów szkoleniowych oraz działalność wydawnicza, publikowanie w Rejestrze Zamówień Publicznych ogłoszeń przewidzianych ustawą. Agencja ma również zapewnić warunki organizacyjne funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej i prowadzić międzynarodową współpracę w zakresie zamówień publicznych.

Rejestr zamówień publicznych jest publiczny. Udzielający zamówienia przesyła wszelkie informacje przewidziane do wpisania na ręce dyrektora wykonawczego Agencji (art.21 ustawy). Zgodnie z artykułem 22 ustawy rejestr zawiera:

 • decyzje o rozpoczęciu i zakończeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego
 • decyzje o przedłużeniu terminu składania ofert lub deklaracji udziału
 • ogłoszenia przewidziane do wpisu do rejestru
 • informacje o udzielonych zamówieniach publicznych
 • inne informacje określone w regulaminie stosowania ustawy

Udzielający zamówienia publicznego wysyła informację na elektroniczną stronę Dziennika Ustaw i do agencji w celu wpisania do Rejestru Zamówień Publicznych (http://www.aop.bg/case.php).

Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw udzielający zamówienia może opublikować informację o zamówieniu publicznym w jednej z lokalnych lub krajowych gazet. W publikacji wskazuje przedmiot zamówienia publicznego, a także datę publikacji w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od decyzji przy przyznawaniu zamówień publicznych może się odwołać każdy zainteresowany, a każda decyzja może być zaskarżona. Instytucjami odwoławczymi są: Komisja Ochrony Konkurencji, która musi zająć stanowisko w ciągu dwóch miesięcy, i Naczelny Sąd Administracyjny. Najwięcej przypadków naruszania przepisów notuje się przy zawieraniu umów, a w przypadku małych zleceń – na etapie wstępnym, czemu winna jest przede wszystkim słabość lokalnej administracji.

 


Korupcja przy zamówieniach
 

Jak wynika z analizy opublikowanej przez sofijski dziennik „Klasa”, łapówki rozdane przy zawarciu kontraktów na zamówienia publiczne w Bułgarii w 2009 roku szacowano na ponad miliard lewów. Autorem analizy jest wiceszef Bułgarskiej Izby Gospodarczej Kamen Kolew i grupa niezależnych ekspertów.

W porównaniu z sytuacją w 2005 roku, kiedy sporządzono poprzednie opracowanie, wysokość łapówek wzrosła o 720 mln lew (360 mln euro). Według danych Agencji Zamówień Państwowych w 2009 roku zawarto kontrakty na 10,44 mld lew (5,2 mld euro). Łapówki wynoszą więc około 10 proc. łącznej wartości kontraktów. Wysoki stopień korupcji powoduje, że od 10 do 20 proc. kontraktów zawiera się na nieefektywne projekty, przy realizacji których wykonawca albo nie spełnia wszystkich warunków, albo wykorzystuje niskiej jakości materiały.


Przepisy prawne

 

Obowiązujące w Bułgarii zasady w zakresie zamówień publicznych wynikają z unijnych regulacji prawnych jak: Dyrektywa 2004/18/WE - dyrektywa klasyczna, Dyrektywa 2004/17/WE - dyrektywa sektorowa, Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych, Dyrektywa 89/665/EWG - dyrektywa odwoławcza, Dyrektywa 92/13/EWG - dyrektywa odwoławcza.

Ponadto zasady w zakresie zamówień publicznych określają: rozporządzenie Komisji WE NR 1422/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień oraz Komunikat Komisji Europejskiej określający równowartość progów w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zamówienia publiczne regulują również przepisy krajowe: ustawa z dnia 1 października 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 24 z 23 marca 2004 r.), Reguły stosowania ustawy o zamówieniach publicznych od 1.07.2007 r., Zarządzenie w sprawie udzielania małych zamówień publicznych.

Pełne teksty ustaw są opublikowane na stronie http://www.aop.bg/?page_id=7&ln=1. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych są zamieszczane na stronie: http://dv.parliament.bg/. Natomiast strona Agencji Zamówień Publicznych znajduje się pod adresem: http://www.aop.bg/.

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Studio tatuażu Białołęka

Zależy Tobie na niebanalnym, jedynym w swoim rodzaju projekcie, ale zupełnie nie wiesz, ile on mo...
Polska - SZCZECIN 2022-01-27 Dodał: Adam grabowski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Studio tatuażu Bemowo

Aby móc poznać cennik tatuażu, jaki Was interesuje, zachęcamy serdecznie do kontaktu. Tatuaże Bem...
Polska - SZCZECIN 2022-01-27 Dodał: Adam grabowski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Bluzy do nadruku

Klasyczna czy na zamek? Z kapturem czy bez? Wybór należy do Ciebie. Bluzy do nadruku Bluza wykon...
Polska - SZCZECIN 2022-01-27 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert