Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAktualności

Wyślij Drukuj Pobierz
artykuł nr 0 PL

Rozwój sektora ICT w Bułgarii

Sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w Bułgarii jest jednym z najszybciej rozwijających się w gospodarce. Zatrudnia ponad 50 tys. Ludzi. Obroty w tym sektorze sektorze wzrosły o ponad 300% w ciągu ostatnich siedmiu lat. W 2017 roku zwiększyły się o 18% w skali rocznej. Dodał : Grażyna Chorążykiewicz | 10.04.2018 sektor ICT w Bułgarii, dynamiczny rozwój w ostatnich 7 latah=ch, wzrost o 18% w 2017

zdjęcie domyślne

Biuletyn Informacyjny ZBH w Sofii nr 1 - marzec 2018

Zapraszamy do lektury Biuletynu Informacyjnego ZBH w Sofii nr 1 - marzec 2018. Dodał : Grażyna Chorążykiewicz | 07.04.2018 Biuletyn Informacyjny ZBH w Sofii nr 1 - marzec 2018

artykuł nr 2 PL

Wymiana turystyczna między Polską a Bułgarią w 2017 r.

W 2017 r. nastąpił wzrost przyjazdów turystów zagranicznych do Bułgarii. W 2017 roku do Bułgarii przyjechało 8,88 mln cudzoziemców – o 7,6% więcej niż w roku 2016. Z Polski przyjechało do Bułgarii 394 082 turystów – o 28 258 osób więcej (o 7,7%) niż w 2016 roku, co uplasowało Polskę na 8 miejscu pod względem przyjazdów cudzoziemców do Bułgarii. Najwięcej turystów pochodzi z Rumunii, Grecji, Niemiec, Turcji, Rosji, Macedonii i Serbii. Spośród krajów UE Polska pod względem liczby turystów odwiedzających Bułgarię była na 4 miejscu. Bułgarzy chętnie wyjeżdżali do krajów sąsiednich. W 2017 roku odnotowano 6,55 mln podróży zagranicznych w różnych celach. Stanowi to wzrost o 15,5% w porównaniu z rokiem 2016. Polska znajdowała się na 14 miejscu. Polskę odwiedziło 66 836 Bułgarów, co stanowi wzrost o 17 76 osób czyli o 56,2% w porównaniu z 2016 rokiem. Dodał : Grażyna Chorążykiewicz | 07.04.2018 wymiana turystyczna Polski z Bułgarią, 2017

artykuł nr 3 PL

Inflacja i wskaźnik cen konsumpcyjnych w Bułgarii w lutym 2018 r

Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) w lutym 2018 r. w stosunku do stycznia 2018 r. był na poziomie 100,2% tj. miesięczna inflacja wyniosła 0,2%. Inflacja roczna w lutym 2018 r. wobec lutego 2017 r. wyniosła 1,5% Średnioroczna inflacja w okresie marzec 2017 – luty 2018 r. w porównaniu z okresem marzec 2016 r. – luty 2017 r. wyniosła 1,3%. Dodał : Grażyna Chorążykiewicz | 07.04.2018 inflacja, Bułgaria, luty 2018

artykuł nr 4 PL

Turystyka międzynarodowa Bułgarii w okresie styczeń – grudzień 2017 r.

W 2017 r. ogólna liczba przyjazdów turystycznych cudzoziemców do Bułgarii wyniosła 8 882 747. Ich liczba wzrosła o 7,6% wobec 2016 r. Zrealizowano 5 502 515 przyjazdów w kategorii rekreacji i wypoczynku, w których nastąpił wzrost o 7,5%. Przyjazdy w celu odwiedzin w liczbie 661 135, odnotowują spadek o - 2,6%. Przyjazdy biznesowe w liczbie 1 561 932, odnotowują wzrost o 9,9%. Przyjazdów w celach innych było 1 157 165. W 2017 r. obywatele bułgarscy zrealizowali ogółem 6 227 623 podróży zagranicznych w różnych celach. Wzrost wobec 2016 wyniósł 15,5%. Dodał : Grażyna Chorążykiewicz | 07.04.2018 rozwój turystyki w Bułgarii, 2017, dynamika ruchu turystycznego

artykuł nr 5 PL

Oczekiwane zamówienie na 41 nowych pociągów

Bułgarskie Koleje Państwowe ogłoszą w ciągu miesiąca zamówienie na zakup 41 nowych pociągów. A kolejny rząd będzie zamawiać kolejne 44. W ten sposób wprowadzonych zostanie 85 nowych jednostek. Dodał : Grażyna Chorążykiewicz | 06.04.2018 zamówienie publiczne, tabor kolejowy

artykuł nr 6 PL

Wymiana handlowa Bułgarii z krajami UE w 2017 r. /dane wstępne/

Według wstępnych danych Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI) w 2017 r. eksport Bułgarii do krajów UE zwiększył się o 10,8% w porównaniu z 2016 r. i wyniósł 34,5 mld BNG. Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii z krajów UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja i Belgia, eksport do tych krajów stanowi 67,5 % eksportu do krajów UE. Import Bułgarii z krajów UE w 2017 r. wzrósł o 11,2 % w porównaniu z 2016 r. i wyniósł 37,8 mld BGN. Największy import pod względem wartości odnotowano w przypadku Niemiec, Włoch, Rumunii, Grecji, Hiszpanii. Dodał : Grażyna Chorążykiewicz | 04.04.2018 wymiana handlowa z krajami UE, 2017, Bułgaria

artykuł nr 7 PL

Ocena klimatu biznesowego w Bułgarii w lutym 2018

W lutym 2018 r. ogólny wskaźnik klimatu biznesowego podniósł się o 0.5 punkta procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem. Poprawa koniunktury gospodarczej odnotowana została w budownictwie, natomiast w przemyśle obserwowany jest lekki spadek. W handlu detalicznym i w sektorze usług wskaźniki utrzymały poziom ze stycznia. Dodał : Grażyna Chorążykiewicz | 26.03.2018 klimat biznesowy, luty 2018, przemysł, budownictwo, handel detaliczny, usługi

artykuł nr 8 PL

Gospodarka Bułgarii w IV kwartale 2017 r.

Według wstępnych danych Bułgarskiego Urzędu Statystycznego (NSI) PKB wzrósł w czwartym kwartale 2017 roku o 3,6% r / r (dane wyrównane sezonowo). Wzrost był napędzany wzrostem konsumpcji końcowej o 4,7% i nakładami na środki trwałe o 3,2%. Eksport wzrósł o 2%, przewyższając import, który osiągnął 9,4% wzrost. Dodał : Grażyna Chorążykiewicz | 26.03.2018 wzrost gospodarczy, Bułgaria, 2017

artykuł nr 9 PL

Komunikat

Komunikat Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ws. likwidacji Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii. Dodał : Anna Woińska | 12.03.2018 wsparcie polskich firm, promocja polskiej gospodarki, paih, polska agencja inwestycji i handlu, kontakt, bułgaria

artykuł nr 10 PL

Likwidacja WPHI Ambasady RP w Sofii

Uprzejmie informujemy, że w związku z postawieniem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Sofii w stan likwidacji na podstawie zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. Wydział zakończył swoją działalność merytoryczną w dn. 30 listopada 2017 r. Dodał : Urszula Seremak | 01.12.2017 Likwidacja WPHI w Sofii

artykuł nr 11 PL

Biuletyn Informacyjny 11/2017

Biuletyn WPHI Ambasady RP w Sofii - listopad 2017 Dodał : Urszula Seremak | 01.12.2017 Aktualności

artykuł nr 12 PL

Inflacja i wskaźnik cen konsumpcyjnych w Bułgarii w październiku 2017 r.

Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) w październiku 2017 r. w stosunku do września 2017 r. był na poziomie 100,6% tj. miesięczna inflacja wyniosła 0,6%. Inflacja roczna w październiku 2017 r. wobec października 2016 r. wyniosła 2,5%. Dodał : Urszula Seremak | 01.12.2017 Aktualności

artykuł nr 13 PL

Ceny producentów w Bułgarii we wrześniu 2017 r.

Ogólny wskaźnik cen producentów we wrześniu 2017r. zwiększył się w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,5%. Wzrost cen odnotowano w przemyśle przetwórczym – o 0,7%, w przemyśle wydobywczym – o 0,5%, natomiast spadek zarejestrowano w dostawach energii elektrycznej, cieplnej i gazu – o 0,3%. Dodał : Urszula Seremak | 01.12.2017 Aktualności

artykuł nr 14 PL

Wymiana handlowa Bułgarii z krajami spoza UE w okresie styczeń – wrzesień 2017 r. (dane wstępne)

Według wstępnych danych Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI) w okresie styczeń – wrzesień 2017 r. eksport Bułgarii do krajów spoza UE zwiększył się o 15,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniósł 13 042,9 mln BGN. Dodał : Urszula Seremak | 30.11.2017 Aktualności

artykuł nr 15 PL

Wymiana handlowa Bułgarii z krajami UE w okresie styczeń – sierpień 2017r. /dane wstępne/

Według wstępnych danych Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI) w okresie styczeń-sierpień 2017r. eksport Bułgarii do krajów UE zwiększył się o 11,0% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego i wyniósł 22 401,6 mln BGN. Dodał : Urszula Seremak | 01.12.2017 Aktualności

artykuł nr 16 PL

Wielki finał zmagań Central European Startup Awards, Sofia, 23.11.2017

W dniu 23 listopada 2017 r. w Sofia Tech Park odbył się wielki finał zmagań Central European Startup Awards. Dodał : Urszula Seremak | 30.11.2017 Aktualności

artykuł nr 17 PL

Handel detaliczny w Bułgarii we wrześniu 2017r.

Według wstępnych danych Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI) wskaźnik obrotów w sektorze „Sprzedaż detaliczna, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli”, we wrześniu 2017r. zwiększył się w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,1%, natomiast w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego wzrósł o 2,3%. Dodał : Urszula Seremak | 22.11.2017 Aktualności

artykuł nr 18 PL

Produkcja przemysłowa w Bułgarii we wrześniu 2017 r.

Według wstępnych danych Krajowego Instytutu Statystycznego RB we wrześniu 2017 r. wskaźnik produkcji przemysłowej, obliczany na podstawie danych wyrównanych sezonowo, zwiększył się o 0,3% w porównaniu z sierpniem 2017 r. Dodał : Urszula Seremak | 21.11.2017 Aktualności

artykuł nr 19 PL

Produkcja budowlana w Bułgarii we wrześniu 2017 r.

Według wstępnych danych z Krajowego Instytutu Statystycznego RB we wrześniu 2017 r. wskaźnik produkcji w sektorze budownictwa, obliczony na podstawie danych wyrównanych sezonowo, zmniejszył się o 1,0% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Dodał : Urszula Seremak | 20.11.2017 Aktualności

Poprzednia
z 24