Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAnaliza wymiana handlowej między Polską i Bułgarią w okresie styczeń – wrzesień 2015r. (dane wstępne)

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Urszula Seremak | 2015-12-02 17:44:34
aktualności

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2015r. wzajemne obroty towarowe przekroczyły miliard EUR i osiągnęły wartość 1 012,8 mln EUR. W stosunku do pierwszych dziewięciu miesięcy roku ubiegłego wzrosły o 14,9%. Eksport w tym czasie zwiększył się o 16,5% i wyniósł 650,5 mln EUR, natomiast import o 12,1% do poziomu 362,2 mln EUR

W 2014 roku odnotowany został wzrost polsko-bułgarskich obrotów handlowych, które wyniosły 1 162,4 mln EUR, co oznacza, iż zwiększyły się o 3,4% w stosunku do 2013r., w którym wynosiły 1 124,6 mln EUR. Polska, tak jak i w poprzednich latach odnotowała dodatnie saldo obrotów handlowych z Bułgarią wynoszące 297,9 mln EUR. Według danych systemu INSIGOS wartość eksportu polskich towarów wyniosła 730,1 mln EUR, co stanowi 97,2% wartości polskiego eksportu w 2013r. Import z Bułgarii do Polski w 2014r. zwiększył się o 15,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a jego wartość wyniosła 432,3 mln EUR.

 

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2015r. wzajemne obroty towarowe przekroczyły miliard EUR i osiągnęły wartość 1 012,8 mln EUR. W stosunku do pierwszych dziewięciu miesięcy roku ubiegłego wzrosły o 14,9%. Eksport w tym czasie zwiększył się o 16,5% i wyniósł 650,5 mln EUR, natomiast import o 12,1% do poziomu 362,2 mln EUR

 

Wymiana handlowa z Polską

 

w mln EUR

2011

2012

2013

2014

I-IX 2015*

Dynamika % I-VI 2015/14

Obroty

762,1

837,8

1 124,6

1 162,4

1 012,8

114,9

Eksport

432,7

525,6

750,9

730,1

650,5

116,5

Import

329,4

312,3

373,7

432,3

362,2

112,1

Saldo

103,3

213,3

377,2

297,9

288,3

 

Źródło: GUS */ dane wstępne

 

W wymianie handlowej pomiędzy Polską a Bułgarią od lat dominuje nasz eksport. W 2010r. eksport na bułgarski rynek wzrósł o 18%, w 2011r. o 6%, w 2012r. o 21%, a w 2013r. o 43% . W 2014 r. tempo wzrostu eksportu utrzymało się na prawie niezmienionym poziomie. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. eksport wzrósł o 16,5%.

 

W okresie styczeń – wrzesień 2015r. według wstępnych danych wartość eksportu polskich towarów wyniosła 650,5 mln EUR, co stanowi 116,5% wartości polskiego eksportu w analogicznym okresie 2014r. Wśród ośmiu grup towarów, które mają największy udział w polskim eksporcie znaczący wzrost polskiego eksportu w okresie styczeń-wrzesień 2015r. odnotowany został w ramach środków transportu, których eksport wzrósł o 40,6% w stosunku do okresu styczeń-wrzesień 2014r. Znaczące wzrosty wystąpiły również w ramach produktów przemysłu chemicznego – 59,8% i gotowych artykułów spożywczych – 31,3%.

 

Import z Bułgarii do Polski w okresie styczeń-wrzesień 2015r. zwiększył się o 12,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a jego wartość wyniosła 362,2 mln EUR. Wzrost importu z Bułgarii wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu w ramach trzech grup towarowych: wyroby nieszlachetne i z metali nieszlachetnych, urządzenia mechaniczne i elektryczne, oraz materiały i wyroby włókiennicze, dynamika wśród tych trzech grup towarowych wyniosła odpowiednio 124,9%, 114,4% i 104,7%.

 

Obroty handlowe w okresie styczeń – wrzesień 2015r. wyniosły 1 012,8 mln EUR, co oznacza, iż zwiększyły się o 14,9% w stosunku do analogicznego okresu 2014r., kiedy wynosiły 881,4 mln EUR. Polska, tak jak i w poprzednich latach, utrzymuje dodatnie saldo obrotów handlowych z Bułgarią wynoszące w analizowanym okresie 288,3 mln EUR.

 

Struktura towarowa polskiego eksportu do Bułgarii w okresie styczeń-wrzesień 2015r.

 

W strukturze polskiego eksportu do Bułgarii w okresie styczeń-wrzesień 2015 roku największy udział miały następujące grupy towarów:

 

 • urządzenia mechaniczne i elektryczne (aparatura do telefonii przewodowej, kable, przewody, chłodziarki i zamrażarki, aparatura odbiorcza do telewizji, maszyny żniwne, omłotowe, pasy do słomy, kosiarki, sortowniki, maszyny i urządzenia do automatycznego przetwarzania danych) - eksport tych towarów osiągnął wartość 127,4 mln EUR, udział w polskim eksporcie do Bułgarii wyniósł 19,6 %, przy dynamice 116,8%;
 • produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych – eksport tych towarów osiągnął wartość 90,1 mln EUR, udział w polskim eksporcie do Bułgarii wyniósł 13,9 %, przy dynamice 159,8%,
 • zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego - eksport tych towarów osiągnął wartość 82,5 mln EUR, udział w polskim eksporcie do Bułgarii wyniósł 12,7 %, przy dynamice 98,8 %,
 • gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol, tytoń - eksport tych towarów osiągnął wartość 76,3 mln EUR, udział w polskim eksporcie do Bułgarii wyniósł 11,7 %, przy dynamice 131,3%,
 • pojazdy, statki powietrzne i jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia – eksport tych towarów osiągnął wartość 69 mln EUR, udział w polskim eksporcie do Bułgarii wyniósł 10,6 %, przy dynamice 140,6%,
 • tworzywa sztuczne i wyroby z nich – eksport tych towarów osiągnął wartość 41,6 mln EUR, udział w polskim eksporcie do Bułgarii wyniósł 6,4 %, przy dynamice 122,5%,
 • wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – eksport tych towarów osiągnął wartość 34,9 mln EUR, udział w polskim eksporcie 5,4%, przy dynamice 65,6%,
 • wyroby różne – eksport tych towarów osiągnął wartość 28,3 mln EUR, udział w polskim eksporcie wyniósł 4,4%, przy dynamice 105,3%,

 

samochody specjalne, aparatura odbiorcza do telewizji, czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao, mleko i śmietana, maszyny żniwne, omłotowe, prasy do słomy, kosiarki, sortowniki, sery i twarogi, pozostałe meble (bez mebli do siedzenia i lekarskich).

 

Struktura towarowa polskiego impNajwiększy udział w eksporcie do Bułgarii w okresie styczeń-wrzesień 2015r. miały urządzenia mechaniczne i elektryczne 19,6 %, produkty przemysłu chemicznego 13,9% i produkty pochodzenia zwierzęcego 12,7%.

 

Z wyżej wymienionych grup produktów, które miały najwyższy udział w polskim eksporcie, najwyższa dynamika została osiągnięta w odniesieniu do produktów przemysłu chemicznego – 159,8% pojazdów, statków powietrznych i jednostek pływających oraz urządzeń związanych – 140,6% i gotowych artykułów spożywczych – 131,3%.

 

 

Wśród eksportowanych towarów dominowały: autobusy i mikrobusy, aparatura do telefonii przewodowej oraz telekomunikacyjna, biodiesel i jego mieszaniny, mięso z drobiu, leki złożone przygotowane do sprzedaży detalicznej,ortu z Bułgarii w okresie styczeń-wrzesień 2015r.

W strukturze towarowej importu bułgarskich towarów do Polski w okresie styczeń-wrzesień 2015 roku największy udział miały następujące grupy towarów:

 

 • wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – import tych towarów osiągnął wartość 72,1 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 19,9 %, przy dynamice 114,4%,
 • urządzenia mechaniczne i elektryczne – import tych towarów osiągnął wartość 70,7 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 19,5%, przy dynamice 124,9%,
 • materiały i wyroby włókiennicze – import tych towarów osiągnął wartość 44,5 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 12,3 %, przy dynamice 104,7%,
 • gotowe artykuły spożywcze (w tym wina) – import tych towarów osiągnął wartość 38,1 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 10,5%, przy dynamice 111,5%,
 • produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych - import tych towarów osiągnął wartość 35 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 9,7%, przy dynamice 112,2%,
 • tworzywa sztuczne i wyroby z nich – import tych towarów osiągnął wartość 28,9 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 8%, przy dynamice 114,3%,
 • produkty pochodzenia roślinnego – import tych towarów osiągnął wartość 19,7 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 5,4%, przy dynamice 131,7%.
 • wyroby różne – import tych towarów osiągnął wartość 15,7 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 4,3 %, przy dynamice 95,4%,

 

Największy udział w imporcie miały wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 19,9 %, urządzenia mechaniczne i elektryczne - 19,5%, oraz materiały i wyroby włókiennicze – 12,3 %.

 

Najwyższa dynamika z wyżej wymienionych grup produktów, które miały najwyższy udział w polski imporcie, odnotowywana jest w ramach urządzeń mechanicznych i elektrycznych – 124,9%, wyrobów z metali nieszlachetnych – 114,4 oraz gotowych artykułów spożywczych – 111,5%.

Do dominujących towarów w imporcie z Bułgarii należą: pozostałe maszyny i urządzenia mechaniczne, sztaby, pręty i kształtowniki z miedzi, leki złożone przygotowane do sprzedaży detalicznej, zestawy ubraniowe i odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, arkusze, folie i taśmy z tworzyw sztucznych, wino ze świeżych winogron, koszulki trykotowe, artykuły z kauczuku innego niż ebonit, pieczywo cukiernicze, folia aluminiowa, izolowane druty, kable inne przewody elektryczne, blachy.

 

Opracowano w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii (www.sofia.trade.gov.pl).