Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPKB Bułgarii w pierwszym kwartale 2017 r. (dane wstępne)

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Urszula Seremak | 2017-06-09 11:03:22
aktualności

W pierwszym kwartale 2017 r. nominalny Produkt Krajowy Brutto Bułgarii był na poziomie 10 260 mln EUR, a na jednego mieszkańca za cały trzymiesięczny okres PKB wyniósł 1 445 EUR. Dane wyrównane sezonowo wskazały wzrost PKB o 3,5% w pierwszym kwartale 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego oraz wzrost o 0,9% w porównaniu z czwartym kwartałem 2016 r.

22edytuj opis zdjęcia

Struktura.

W pierwszym kwartale 2017 r. w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego udział rolnictwa w wartości dodanej w gospodarce spadł o 0,1 pkt. procentowych, tj. do 2,5%. Udział sektora przemysłu w wartości dodanej w gospodarce spadł o 0,7 pkt. procentowych tj. do 29,3%. Udział w wartości dodanej tworzonej przez działalność w sektorze usług wzrósł do 68,2%.

Spożycie ogółem w pierwszym kwartale 2017 r. stanowiło 85,7% PKB. Inwestycje (nakłady brutto na środki trwałe) wyniosły 16,6% PKB. Saldo handlu zagranicznego towarów i usług było ujemne.

 

Dynamika w porównaniu z kwartałem poprzedzającym.

PKB Bułgarii w pierwszym kwartale 2017 r. według wstępnych danych wzrosło w porównaniu z czwartym kwartałem 2016 r. o 0,9%, natomiast wartość dodana brutto w gospodarce wzrosła o 1,2%.

Według wstępnych danych za pierwszy kwartał 2017 r., spożycie ogółem wzrosło o 1,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem, a nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 0,6%. Eksport towarów i usług odnotował wzrost o 0,9%, a import towarów i usług wzrósł – o 1,9%.

 

Dynamika w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedzającego.

W pierwszym kwartale 2017 r. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 r. według danych wyrównanych sezonowo odnotowano wzrost PKB o 3,5%.

W pierwszym kwartale 2017 r. w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego wartość dodana brutto wzrosła o 3,5%. Dynamika wartości dodanej brutto była określona wzrostem w: handlu, remoncie samochodów osobowych i motocykli, transporcie, składowaniu i usługach pocztowych, hotelarstwie oraz gastronomii – o 4,4%, tworzeniu i rozpowszechnieniu informacji, produktów twórczych oraz telekomunikacji – o 3,0%, działalności związanej z nieruchomościami – o 2,5%, przemyśle wydobywczym, przetwórczym, produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, dostawie wody, usługach kanalizacyjnych – o 1,4%.

W odniesieniu do PKB mierzonego od strony końcowego rezultatu, pozytywny wkład na wzrost gospodarczy miało spożycie zbiorowe, które wzrosło o 4,3%. Eksport towarów i usług odnotował wzrost o 5,8%, a import – o 7,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

 

Źródło: Krajowy Instytut Statystyczny w Bułgarii (www.nsi.bg)

Opracowano w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii (https://bulgaria.trade.gov.pl/bg)