Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPKB Bułgarii w drugim kwartale 2017 r. (dane wstępne)

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Urszula Seremak | 2017-09-08 15:32:20
aktualności

W drugim kwartale 2017 r. nominalny Produkt Krajowy Brutto Bułgarii był na poziomie 12 347 mln EUR, a na jednego mieszkańca za cały trzymiesięczny okres PKB wyniósł 1 741 EUR. Dane wyrównane sezonowo wskazały wzrost PKB o 3,6% w drugim kwartale 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego oraz wzrost o 1,0% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 r.

Struktura.

W drugim kwartale 2017 r. w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego udział rolnictwa w wartości dodanej w gospodarce wzrósł o 0,2 pkt. procentowych, tj. do 4,1%. Sektor przemysłu w wartości dodanej w gospodarce zmniejszył się o 0,6 pkt. procentowych , tj. do 29,5%. Udział wartości dodanej tworzonej przez działalność w sektorze usług zwiększył się do 66,4% przy 66,0% w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Spożycie ogółem w drugim kwartale 2017 r. stanowiło 75,4% PKB. Inwestycje (nakłady brutto na środki trwałe) wyniosły 21,3% PKB. Saldo handlu zagranicznego towarów i usług było dodatnie.

 

Dynamika w porównaniu z kwartałem poprzedzającym.

PKB Bułgarii w drugim kwartale 2017 r. według wstępnych danych wzrosło w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 r. o 1,0%, natomiast wartość dodana brutto w gospodarce wzrosła o 0,9%.

Według wstępnych danych za drugi kwartał 2017 r., spożycie ogółem wzrosło o 0,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem, a nakłady brutto na środki trwałe o 2,3%. Eksport i import towarów i usług odnotowały wzrost odpowiednio o 2,0% i 1,1% .

 

Dynamika w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedzającego.

W drugim kwartale 2017 r. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 r. według danych wyrównanych sezonowo odnotowano wzrost PKB o 3,6%.

W drugim kwartale 2017 r. w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego wartość dodana brutto wzrosła o 3,7%. Dynamika wartości dodanej brutto była określona wzrostem w: handlu, remoncie samochodów osobowych i motocykli, transporcie, składowaniu i usługach pocztowych, hotelarstwie oraz gastronomii – o 4,0%, przemyśle wydobywczym, przetwórczym, produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu – o 3,1%, transakcjach nieruchomościowych – o 3,0%, działalnościach profesjonalnych oraz badaniach naukowych, administracji i działalnościach wspierających – o 2,5%.

 

W odniesieniu do PKB mierzonego od strony końcowego rezultatu, pozytywny wkład na wzrost gospodarczy miało spożycie zbiorowe, które wzrosło o 4,2%. Eksport towarów i usług odnotował wzrost o 6,5%, a import – o 7,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

 

Opracowano w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii (https://bulgaria.trade.gov.pl/bg)