Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAnaliza wymiany handlowej między Polską i Bułgarią w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (dane wstępne)

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Urszula Seremak | 2017-09-21 08:48:46
aktualności

W okresie styczeń – czerwiec 2017r. odnotowujemy dalszy wzrost polskiego eksportu do Bułgarii. Według wstępnych danych wartość eksportu polskich towarów wyniosła 495,7 mln EUR, co stanowi 102% wartości polskiego eksportu w analogicznym okresie 2016r.

 

 

W 2016 roku odnotowany został wzrost polsko-bułgarskich obrotów handlowych, które wyniosły 1 591,3 mln EUR, co oznacza, iż zwiększyły się o 13% w stosunku do 2015 r., w którym wynosiły 1 408,1 mln EUR. Polska, tak jak i w poprzednich latach odnotowała dodatnie saldo obrotów handlowych z Bułgarią wynoszące 490,3 mln EUR. Według danych systemu INSIGOS wartość eksportu polskich towarów wyniosła 1040,8 mln EUR, co stanowi 116,5% wartości polskiego eksportu w 2015 r. Import z Bułgarii do Polski w 2016 r. zwiększył się o 6,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a jego wartość wyniosła 550,5 mln EUR.

 

W okresie styczeń – czerwiec 2017r. odnotowujemy dalszy wzrost polskiego eksportu do Bułgarii. Według wstępnych danych wartość eksportu polskich towarów wyniosła 495,7 mln EUR, co stanowi 102% wartości polskiego eksportu w analogicznym okresie 2016r. Wśród dziesięciu grup towarów, które mają największy udział w polskim eksporcie znaczący wzrost polskiego eksportu w okresie styczeń-czerwiec 2017r. odnotowany został w ramach grup: tworzywa sztuczne i wyroby z nich, kauczuk – o 40%, wyroby różne – o 22,4%, gotowe artykuły spożywcze – o 12,4%, zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego – o 9,1% oraz wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – o 9,1%.

 

Import z Bułgarii do Polski w okresie styczeń-czerwiec 2017r. zwiększył się o 5,6% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a jego wartość wyniosła 285,7 mln EUR. Wzrost importu z Bułgarii wynika przede wszystkim ze znaczącego zwiększenia w ramach grup towarowych: przyrządy, aparaty optyczne, kinematograf, pomiarowe, medyczne, zegarki,in. – dynamika w tej grupie wyniosła 143,8%, wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – dynamika 123,1%, gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol i ocet, tytoń – dynamika 123%, wyroby z kamieni gipsu, cementu, azbestu, miki itp; wyroby ceramiczne, szkło – dynamika 122,9%, wyroby różne – dynamika 116,7%, tworzywa sztuczne i wyroby z nich – dynamika 115,9%, oraz urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku – dynamika 109,2%.

 

Obroty handlowe w okresie styczeń – czerwiec 2017r. wyniosły 781,4 mln EUR, co oznacza, iż zwiększyły się o 3,3% w stosunku do analogicznego okresu 2016r., kiedy wynosiły 756,3 mln EUR. Polska, tak jak i w poprzednich latach, utrzymuje dodatnie saldo obrotów handlowych z Bułgarią wynoszące w analizowanym okresie 210,1 mln EUR.

 

Struktura towarowa polskiego eksportu do Bułgarii w okresie styczeń-czerwiec 2017r.

 

Jeśli chodzi o strukturę towarową polskiego eksportu do Bułgarii w I półroczu 2017 roku największy udział miały następujące grupy towarów:

 

 • produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych - eksport tych towarów osiągnął wartość 136,3 EUR, udział w polskim eksporcie do Bułgarii wyniósł 27,5%, przy dynamice 98,3%,
 • urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku – eksport tych towarów osiągnął wartość 63,7 mln EUR, udział w polskim eksporcie do Bułgarii wyniósł 12,8%, przy dynamice 90,7%,
 • gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkohole i ocet; tytoń - eksport tych towarów osiągnął wartość 62,1 mln EUR, udział w polskim eksporcie do Bułgarii wyniósł 12,5%, przy dynamice 112,4%,
 • zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego – eksport tych towarów osiągnął wartość 53,1 mln EUR, udział w polskim eksporcie do Bułgarii wyniósł 10,7%, przy dynamice 109,1%,
 • tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku – eksport tych towarów osiągnął wartość 35,7 mln EUR, udział w polskim eksporcie do Bułgarii wyniósł 7,2%, przy dynamice 140%,
 • materiały i wyroby włókiennicze – eksport tych towarów osiągnął wartość 29,5 mln EUR, udział w polskim eksporcie do Bułgarii wyniósł 5,9%, przy dynamice 100,3%,
 • wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – eksport tych towarów osiągnął wartość 25,9 mln EUR, udział w polskim eksporcie do Bułgarii wyniósł 5,2%, przy dynamice 109,1%,
 • wyroby różne – eksport tych towarów osiągnął wartość 20,5 mln EUR, udział w polskim eksporcie do Bułgarii wyniósł 4,1%, przy dynamice 122,4%,
 • pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałające urządzenia – eksport tych towarów osiągnął wartość 18,6 mln EUR, udział w polskim eksporcie do Bułgarii wyniósł 3,7%, przy dynamice 103,1%,
 • produkty pochodzenia roślinnego - eksport tych towarów osiągnął wartość 9,6 mln EUR, udział w polskim eksporcie do Bułgarii wyniósł 1,9%, przy dynamice 51%.

 

 

Największy udział w eksporcie do Bułgarii w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. miały: produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych – 27,5%, urządzenia mechaniczne i elektryczne – 12,8%, gotowe artykuły spożywcze – 12,5% oraz zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego - 10,7%.

Powyższe dane wskazują na utrzymujący się bardzo znaczący udział w polskim eksporcie do Bułgarii produktów przemysłu chemicznego oraz wyrobów elektromaszynowych. Udział tych grup produktów w eksporcie na rynek bułgarski w omawianym okresie 2017r. wyniósł odpowiednio 27,5% i 12,8%. Na trzecim miejscu plasują się gotowe artykuły spożywcze. Udział tej grupy w eksporcie na rynek bułgarski wyniósł 12,5%.

Z wyżej wymienionych grup produktów, które miały najwyższy udział w polskim eksporcie, najwyższa dynamika została osiągnięta w odniesieniu do tworzyw sztucznych i wyrobów z nich; kauczuku i wyrobów z kauczuku – 140%, wyrobów różnych – 122,4%, gotowych artykułów spożywczych napoje bezalkoholowe, alkohol, tytoń – 112,4%, zwierząt żywych, produktów pochodzenia zwierzęcego – 109,1% oraz wyrobów nieszlachetnych i wyrobów z metali nieszlachetnych – 109,1%.

 

Wśród eksportowanych towarów dominowały: biodiesel i jego mieszaniny; broń artyleryjska; papierosy zawierające tytoń; leki złożone przygotowane do sprzedaży detalicznej; mięso i jadalne podroby z drobiu; przetwory spożywcze; bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce z bawełny; meble drewniane; ser świeży i twarogi; mleko i śmietana zagęszczone lub dosłodzone; cyfrowe maszyny do automatycznego przetwarzania danych; wody mineralne i gazowane słodzone lub aromatyzowane; grzyby uprawne świeże; piwo ze słodu; poliamid; pręty, pałeczki, kształtowniki profilowane z polichlorku winylu; produkty piekarskie; kule mielące dla młynów z żeliwa lub stali; płyty, arkusze, folie taśmy i pasy z polimerów etylenu; mięso z bydła zamrożone bez kości; opony pneumatyczne, nowe, gumowe do samochodów; olej rzepakowy surowy; masło; podpaski higieniczne, tampony i pieluchy dla niemowląt; pasy lub taśmy przenośnikowe z gumy wzmocnione metalem; polistyren inny niż do spieniania; jaja świeże w skorupkach; półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej.

 

Struktura towarowa polskiego importu z Bułgarii w okresie styczeń-czerwiec 2017r.

 

Analizując strukturę towarową importu bułgarskich towarów do Polski w omawianym okresie 2017 roku największy udział miały następujące grupy towarów:

 

 • wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – import tych towarów osiągnął wartość 66,8 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 23,4 %, przy dynamice 123,1%,
 • materiały i wyroby włókiennicze – import tych towarów osiągnął wartość
  31,2 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 10,9%, przy dynamice 75,8%,
 • urządzenia mechaniczne i elektryczne – import tych towarów osiągnął wartość
  46,6 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 16,3%, przy dynamice 109,2%,
 • gotowe artykuły spożywcze (w tym wina) – import tych towarów osiągnął wartość
  36 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 12,6%, przy dynamice 123%,
 • produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych – import tych towarów osiągnął wartość 25,6 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 9%, przy dynamice 105,9%,
 • tworzywa sztuczne i wyroby z nich, kauczuk – import tych towarów osiągnął wartość
  25 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 8,7%, przy dynamice 115,9,%,
 • wyroby różne – import tych towarów osiągnął wartość 17,4 mln EUR, udział
  w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 6,1%, przy dynamice 116,7%,
 • produkty pochodzenia roślinnego – import tych towarów osiągnął wartość 11,2 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 3,9%, przy dynamice 90,2%,
 • pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałające urządzenia - import tych towarów osiągnął wartość 5,2 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 1,8%, przy dynamice 59,3%,
 • wyroby z kamieni gipsu, cementu, azbestu, miki itp; wyroby ceramiczne, szkło – import tych towarów osiągnął wartość 5,2 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 1,8%, przy dynamice 122,9%.
 • przyrządy, aparaty optyczne, kinematograf, pomiarowe, medyczne, zegarki, in. – import tych towarów osiągnął wartość 5,2 mln EUR, udział w polskim imporcie z Bułgarii wyniósł 1,8%, przy dynamice 143,6%.

 

Największy udział w imporcie miały wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 23,4%, urządzenia mechaniczne i elektryczne – 16,3%, gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol i ocet , tytoń – 12,6%, materiały i wyroby włókiennicze – 10,9% oraz produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych – 9%.

Najwyższa dynamika, z wyżej wymienionych dziesięciu grup produktów, które miały największy udział w polskim imporcie, odnotowywana jest w ramach: przyrządy, aparaty optyczne, kinematograf, pomiarowe, medyczne, zegarki,in. – 143,8%, wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 123,1%, gotowe art. spożywcze – 123%, wyroby z kamieni gipsu, cementu, azbestu, miki itp; wyroby ceramiczne, szkło – 122,9%, wyroby różne – 116,7% oraz tworzywa sztuczne i wyroby z nich, kauczuk – 115,9%.

 

Do dominujących towarów w imporcie z Bułgarii należą: sztaby, pręty i kształtowniki z miedzi; cynk niestopowy, nieobrobiony; leki pakowane; folia aluminiowa; nasiona słonecznika; spodnie, bryczesy i szorty męskie i chłopięce z bawełny; pozostałe wina, moszcz winogronowy; telefony do sieci komórkowych lub do innych sieci bezprzewodowych; izolowane druty, kable, inne przewody elektryczne; tytoń nieodżyłowany; pozostałe zabawki; pozostałe przetwory w blokach, tabliczkach lub batonach bez nadzienia; artykuły z gumy innej niż ebonit; części mebli do siedzenia; uszczelki, podkładki i pozostałe uszczelnienia z gumy innej niż ebonit; części do elektrycznego sprzętu oświetleniowego i sygnalizacyjnego; glukoza i syrop glukozowy; filtry do oleju lub paliwa do silników spalinowych; pozostałe przetwory w blokach, tabliczkach lub batonach nadziewane; blachy grube, cienkie oraz taśma z aluminium niestopowego; gofry i wafle; pozostała odzież z dzianin z włókien chemicznych; płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z polimerów propylenu; sprzęt gimnastyczny lub lekkoatletyczny; artykuły z tworzyw sztucznych; blachy grube, cienkie oraz taśma z miedzi rafinowanej inne niż w zwojach; części i akcesoria nadwozi (włączając kabiny).

 

 

Opracowano w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii (https://bulgaria.trade.gov.pl/bg).