Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuGospodarka Bułgarii w IV kwartale 2017 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Grażyna Chorążykiewicz | 2018-03-26 20:41:18
wzrost gospodarczy, bułgaria, 2017

Według wstępnych danych Bułgarskiego Urzędu Statystycznego (NSI) PKB wzrósł w czwartym kwartale 2017 roku o 3,6% r / r (dane wyrównane sezonowo). Wzrost był napędzany wzrostem konsumpcji końcowej o 4,7% i nakładami na środki trwałe o 3,2%. Eksport wzrósł o 2%, przewyższając import, który osiągnął 9,4% wzrost.

Według wstępnych danych Bułgarskiego Urzędu Statystycznego (NSI) PKB wzrósł w czwartym kwartale 2017 roku o 3,6% r / r (dane wyrównane sezonowo).

Wzrost był napędzany wzrostem konsumpcji końcowej o 4,7% i nakładami na środki trwałe o 3,2%. Eksport wzrósł o 2%, przewyższając import, który osiągnął 9,4% wzrost.

Wskaźniki krótkoterminowych statystyk biznesowych odnotowywały niespójne sygnały.

Handel detaliczny wzrósł w grudniu o 4% r / r, podczas gdy dynamika obrotów w przemyśle spowolniła, a produkcja przemysłowa i produkcja budowlana spadły.

W tym samym czasie klimat biznesowy w kraju poprawił się o 2,6 punktu w styczniu, ze względu na bardziej korzystne oceny we wszystkich sektorach.

Wzrosło również zaufanie konsumentów - o 2,4 punktu procentowego, dzięki lepszym oczekiwaniom gospodarstw domowych i gospodarstw domowych.

Stopa bezrobocia spadła do 5,6% w czwartym kwartale 2017 r., a spadek odnotowano zarówno wśród krótkotrwale bezrobotnych do 1 roku, jak i wśród osób długotrwale bezrobotnych. Wskaźnik ten potwierdził poprawę nie tylko cykliczności bezrobocia ale rówież strukturalną rynku pracy.

Liczba pracowników (15-64) wzrosła o 3,9% dzięki spadkowi osób pozbawionych motywacji do pracy jak również dzięki aktywizacji innych grup biernych zawodowo w poprzednich okresach.

Średni wzrost nominalnej płacy przyspieszył do 10,6% r / r w ostatnim kwartale.

Według wstępnych danych ceny konsumpcyjne w kraju wzrosły o 0,2% w styczniu w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Roczna stopa inflacji spowolniła do 1,3% w styczniu, głównie z powodu zmniejszenia się wpływu żywności przy wyliczaniu ogólnego indeksu.

Po wystąpieniu nadwyżek w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, w listopadzie saldo na rachunku obrotów bieżących było ujemne i wyniosło 155,2 mln EUR lub 0,3% prognozowanego PKB. Saldo handlu towarami i usługami uległo pogorszeniu zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do tego samego miesiąca poprzedniego roku.

Roczna stopa wzrostu kredytu dla sektora prywatnego w grudniu 2017 r. przyspieszyła do 4,8%. Średnia ważona stopa oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 20 punktów bazowych przez drugi miesiąc z rzędu, a ważona stopa oprocentowania nowych depozytów terminowych była zbliżona do ich wartości z poprzedniego miesiąca.

Według wstępnych danych na rachunku bieżącym nadwyżka na 2017 r. wyniosła 0,8 mld BGN (0,8% prognozowanego PKB). Dodatnie saldo budżetowe stanowiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w obu budżetach, przy czym w budżecie krajowym wyniosła 0,3% PKB a w budżecie środków europejskich 0,5% PKB.

Dług publiczny, w tym. zadłużenie gwarantowane przez rząd znacznie spadło w ostatnim roku, na koniec 2017 r. wyniosło 25,5 mld lewów lub 25,6% przewidywanego PKB, wobec 29,1% PKB rok wcześniej

Opracowano w ZBH w Sofii na podstawie danych Bułgarskiego Urzędu Statystycznego www.nsi.bg


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Szkolenia dla laboratoriów badawczych 2020 - Norma ISO 17025

Aktualizacja treści merytorycznej szkoleń (nazywana dalej " aktualizacja 2021") będzie polegała ...
Polska - POZNAŃ 2021-03-11 Dodał: Julia Żarczyńska Doradztwo/consulting/edukacja, Farmacja i biotechnologia, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Likwidacja spółki w Polsce

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w procesie likwidacji spółki z ...
Polska - Wrocław 2020-11-04 Dodał: Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert