Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOcena klimatu biznesowego w Bułgarii w lutym 2018

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Grażyna Chorążykiewicz | 2018-03-26 21:04:32
klimat biznesowy, luty 2018, przemysł, budownictwo, handel detaliczny, usługi

W lutym 2018 r. ogólny wskaźnik klimatu biznesowego podniósł się o 0.5 punkta procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem. Poprawa koniunktury gospodarczej odnotowana została w budownictwie, natomiast w przemyśle obserwowany jest lekki spadek. W handlu detalicznym i w sektorze usług wskaźniki utrzymały poziom ze stycznia.

W lutym 2018 r. ogólny wskaźnik klimatu biznesowego podniósł się o 0.5 punkta procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem. Poprawa koniunktury gospodarczej odnotowana została w budownictwie, natomiast w przemyśle obserwowany jest lekki spadek. W handlu detalicznym i w sektorze usług wskaźniki utrzymały poziom ze stycznia.

Przemysł. Wskaźnik klimatu biznesowego w przemyśle spadł o 0.5 co jest głównie związane z ostrożnościowymi oczekiwaniami menedżerów jeśli chodzi o sytuację przedsiębiorstw przez następnych sześć miesięcy. Odpowiedzi w ankiecie wskazują na niedostateczną ilość zamówień.

Wśród przeszkód dla biznesu wskazuje się niedobór siły roboczej oraz niepewne środowisko gospodarcze.

W odniesieniu cen w przemyśle menedżerowie oczekują utrzymanie ich poziomu przez kolejne trzy miesiące

Budownictwo. W lutym wskaźnik „klimat koniunktury w budownictwie” wzrósł o 3,6 punktu procentowego, głównie ze względu na poprawę oczekiwań co do sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Tymczasem prognozy dotyczące działalności budowlanej w ciągu najbliższych trzech miesięcy są bardziej optymistyczne, i doprowadzą do dodatkowego zatrudnienia pracowników. Niepewna sytuacja gospodarcza nadal jest głównym czynnikiem ograniczającym w największym stopniu działalność przedsiębiorstw. Na drugim i trzecim miejscu wskazuje się konkurencję w branży i niedobór siły roboczej, choć badania odnotowały zmniejszenie negatywnego wpływu.

Handel detaliczny. Wskaźnik klimatu biznesowego w handlu detalicznym zachowuje poziom ze stycznia. Oceny handlowców detalicznych jeśli chodzi o wielkość sprzedaży w ostatnich trzech miesiącach są umiarkowane, podczas gdy prognozy sprzedaży i zamówień od dostawców w najbliższych trzech miesiącach są korzystne. Wśród największych problemów dla biznesu handlowcy wskazują konkurencję w branży, niedostateczny popyt i niepewną sytuację ekonomiczną. W ostatnim miesiącu obserwuje się nasilony wpływ drugiego czynnika. W stosunku do cen sprzedaży większa część handlowców przewiduje zachowanie cen na niezmienionym poziomie.

Usługi. W lutym wskaźnik klimatu biznesowego w sektorze usług pozostał na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu. Oceny i przewidywania menadżerów co do sytuacji biznesowego przedsiębiorstw przechodzą na bardziej umiarkowane opinie. Jednocześnie prognozy co do popytu na usługi w kolejnych trzech miesiącach są sprzyjające.

Podstawowymi przeszkodami dla sektora są konkurencja w branży i niepewna sytuacja ekonomiczna.

Jeśli chodzi o ceny sprzedaży usług to pozostaną one - wg przeważających oczekiwań menedżerów - bez zmian w kolejnych trzech miesiącach.

Opracowane w ZBH w Sofii wg badań bułgarskiego Krajowego Urzędu Statystycznego


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Słomki Papierowe

Jesteśmy bezpośrednim importerem naczyń ekologicznych dla branży HORECA. Na aukcji oferujemy przy...
Polska - Konin 2021-01-19 Dodał: Małgorzata Musiał Handel Zobacz ofertę

Artykuły BHP

Zadbaj o bezpieczeństwo podczas wykonywanej pracy. Jako dystrybutor oferujemy szeroką gamę produk...
Polska - Wrocław 2020-12-17 Dodał: Bartłomiej Ćwiąkała Handel Zobacz ofertę

Sprzedaż Drób Halal

Jako bezpośredni producent drobiu halal oferujemy sprzedaż hurtową tuszek z kurczaka i kury oraz ...
Polska - Warszawa 2020-09-09 Dodał: Adan Hassan Handel, Pozostałe produkty spożywcze, Wyroby z mięsa i ryb, Przetwórstwo spożywcze, Mięso Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert