Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOcena klimatu biznesowego w Bułgarii w marcu 2018

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Grażyna Chorążykiewicz | 2018-04-28 11:00:51
ocena klimatu biznesowego w bułgarii w marcu 2018

W marcu 2018 r. ogólny wskaźnik klimatu biznesowego podniósł się o 0.7 punkta procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem. Poprawa koniunktury gospodarczej odnotowana została w budownictwie i handlu detalicznym, natomiast w przemyśle utrzymany został poziom z poprzedniego miesiąca. Jedynie sektor usług odnotowuje spadek wskaźnika.

W marcu 2018 r. ogólny wskaźnik klimatu biznesowego podniósł się o 0.7 punkta procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem. Poprawa koniunktury gospodarczej odnotowana została w budownictwie i handlu detalicznym, natomiast w przemyśle utrzymany został poziom z poprzedniego miesiąca. Jedynie sektor usług odnotowuje spadek wskaźnika.

Przemysł. Wskaźnik klimatu biznesowego w przemyśle spadł pozostał na poziomie z lutego. Menedżerowie oceniają bieżącą sytuację w przemyśle jako gorszą i oczekują spadku w przemyśle w nadchodzących miesiącach..

Wśród przeszkód dla biznesu wskazuje się niedobór siły roboczej oraz niepewne środowisko gospodarcze.

W odniesieniu cen w przemyśle menedżerowie oczekują utrzymanie ich poziomu przez kolejne trzy miesiące

Budownictwo. W marcu wskaźnik „klimat koniunktury w budownictwie” wzrósł o 1,2 punktu procentowego, głównie ze względu na poprawę oczekiwań co do sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Optymizm oczekiwań w budownictwie opiera się na uzyskanych nowych zamówiniach w lutym 2018 r. i jest podstawą do pozytywnych prognoz na najbliższe trzy miesiące.

Wśród przeszkód dla biznesu w budownictwie wskazuje się niepewną sytuację ekonomiczną, konkurencję w branży i niedobór siły roboczej.

W odniesieniu cen w budownictwie menedżerowie oczekują utrzymanie ich poziomu przez kolejne trzy miesiące

Handel detaliczny. Wskaźnik klimatu biznesowego w handlu detalicznym zachowuje poziom ze stycznia. Oceny handlowców detalicznych jeśli chodzi o wielkość sprzedaży w ostatnich trzech miesiącach są umiarkowane, podczas gdy prognozy sprzedaży i zamówień od dostawców w najbliższych trzech miesiącach są korzystne. Wśród największych problemów dla biznesu handlowcy wskazują konkurencję w branży, niedostateczny popyt i niepewną sytuację ekonomiczną. W ostatnim miesiącu obserwuje się nasilony wpływ drugiego czynnika. W stosunku do cen sprzedaży większa część handlowców przewiduje zachowanie cen na niezmienionym poziomie.

Usługi. W marcu wskaźnik klimatu biznesowego w sektorze usług obniżył się o 1,4 punkta ze względu na wstrzemięźliwe oceny co do bieżącej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Oceny i przewidywania menadżerów co do popytu na usługi mają tendencję malejącą ale oczekiwania w odniesieniu do kolejnych trzech miesięcy są sprzyjające.

Podstawowymi przeszkodami dla sektora są konkurencja w branży i niepewna sytuacja ekonomiczna.

Jeśli chodzi o ceny sprzedaży usług to pozostaną one - wg przeważających oczekiwań menedżerów - bez zmian w kolejnych trzech miesiącach.

Opracowane w ZBH w Sofii wg badań bułgarskiego Krajowego Urzędu Statystycznego