Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuDostęp do rynku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-10 11:17:05
bułgaria, ue, gospodarka

Od kiedy Bułgaria przystąpiła do Unii Europejskiej i stała się częścią jednolitego rynku europejskiego, między Polską a Bułgarią obowiązuje swobodny przepływ towarów i nie istnieją formalne bariery dostępu do rynku dla polskich towarów.

 

W zasadzie w Bułgarii uznawane są certyfikaty przyznane w innych krajach Unii Europejskiej. W konkretnych przypadkach należy się jednak zwrócić do jednostki certyfikującej, jaką m.in. jest SGS Bulgaria Departament Oceny Zgodności.

Przepisy celne krajowe są stosowane jedynie w przypadkach, na które pozwala reglamentacja UE w sferze ceł lub takich, które nie są nią objęte.

Z dniem przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej urzędy celne stosują prawo wspólnotowe, które reglamentuje procedury ogólne, środki taryfowe i pozataryfowe stosowane przy imporcie i eksporcie towarów od i do krajów trzecich z UE i tych samych sposobów kontroli celnej. Podstawowe przepisy celne obejmują Dyrektywę Rady (EWG) dotyczącą opracowania Wspólnotowego Kodeksu Celnego i Dyrektywę Komisji (EWG) dotyczącą postanowień stosowania Dyrektywy Rady (EWG) w zakresie stworzenia Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz zmiany i uzupełnienia do nich.

Bułgarskie przepisy w procedurach celnych stosowane są tylko w odniesieniu do tych spraw, do których we Wspólnocie brak jest reglamentacji lub w przypadkach, gdy prawo wspólnotowe pozwala konkretyzowanie odnośnie stosowania i kontrolowania przez kompetentne władze na poziomie krajowym.

Z dniem przystąpienia do Unii Europejskiej Bułgaria w pełni przyjęła wspólną politykę handlową UE dotyczącą importu z krajów trzecich, w tym wspólną taryfę celną i preferencyjne porozumienia handlowe UE, jak również stosowanie środków ochronnych i antydumpingowych.