Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzewodnik po rynku

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Główne akty prawne

Źródła obowiązującego w Bułgarii prawa Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

Ważne instytucje

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, /BUŁGARSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA/ Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

Nabywanie i wynajem nieruchomości

Od 1 stycznia 2014 r. osoby fizyczne krajów członkowskich UE mają prawo nabywania własności ziemi w Bułgarii na zasadach określonych w traktacie akcesyjnym Bułgarii do UE. Wynegocjowany i ujęty w ww. traktacie termin, w którym Bułgaria miała prawo zachować ograniczenia co do zakupu ziemi przez obywateli państw członków UE (a także stron porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego), zakończył się 1.01.2014r. Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

Wszczęcie egzekucji na terenie Bułgarii na podstawie Europejskiego Nakazu Zap...

Zgodnie z atr. 21 Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty bez uszczerbku dla przepisów tego rozporządzenia, postępowanie wykonawcze podlega prawu państwa członkowskiego w którym jest wykonywane, europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny, jest wykonywany na takich samych warunkach jak wykonalne orzeczenie wydane w państwie członkowskim wykonania. Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

Odzyskiwanie należności

Jeśli zaistnieją problemy z uzyskaniem należności za zrealizowany kontrakt można skorzystać z usług firm zajmujących się odzyskiwaniem długów. Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

Targi i Wystawy. Reklama

PODSTAWOWE OŚRODKI TARGOWE I WYSTAWIENNICZE Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

Organizacja rynku

Główne kanały dystrybucji towarów przebiegają przez sieci handlowe i firmy dystrybutorskie dla poszczególnych branż. Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

Dostęp do rynku

Z dniem przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej 1.01.2007 r. Urzędy Celne przystąpiły do bezpośredniego stosowania prawa Wspólnotowego, które reglamentuje procedury ogólne, środki taryfowe i pozataryfowe stosowane przy imporcie i eksporcie towarów od i do krajów trzecich z UE i tych samych sposobów kontroli celnej. Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

Podejmowanie pracy w Bułgarii

W Bułgarii podobnie jak w Polsce pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę. Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

System finansowy

System bankowy w Bułgarii nadzorowany jest przez Narodowy Bank Bułgarii, pełniący funkcje banku centralnego. NBB jest niezależną instytucją państwową, podległą jedynie Zgromadzeniu Narodowemu, które wybiera prezesa NBB oraz, na wniosek prezesa, jego trzech zastępców. Działalność i zadania NBB określa ustawa o Narodowym Banku Bułgarii, opublikowana w Dzienniku Ustaw /Dyrżawen Westnik / nr 46 z 1997 roku, z późniejszymi zmianami. Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

Ochrona własności przemysłowej

Własność przemysłowa w Bułgarii jest pod ochroną prawną od 1921 roku, kiedy to Bułgaria, dwa lata później niż Polska, przystąpiła do Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., (zmienionej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., oraz Aktem Sztokholmskim )dnia 14 lipca 1967 r. Po wprowadzeniu w życie tzw. ustawy o patentach na wynalazki 8 lipca 1921 r. powstało Biuro Własności Przemysłowej Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

Zasady pomocy udzielanej inwestorom

Zasady pomocy udzielanej inwestorom Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

Zamówienia publiczne

Podstawę funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Bułgarii stanowi ustawa z dnia 1 października 2004 r. o zamówieniach publicznych (Законзаобщественитепоръчки )(Dz. U. z 2004 r. nr 24 z 23 marca 2004 r.). Agencja Zamówień Publicznych (Агенциятапообщественипоръчки) powstała 12 marca 2004 roku na mocy postanowienia Rady Ministrów nr 56 /2004. Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

Stopień regulacji rynku

Bułgaria w wielu dziedzinach i działalnościach stopniowo przechodzi z reżimów zezwoleń na rejestrację, a nawet zawiadomienie. Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

System podatkowy w Bułgarii

Na system podatkowy składają się: 1. Podatki ogólnokrajowe 2. Podatki miejscowe Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

Rejestracja firm

Od 1 stycznia 2008 r. Agencja ds. rejestracji (Agencja po wpiswanijata) przy Ministerstwie Sprawiedliwości dokonuje rejestracji firm na podstawie następujących przepisów: Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zakładanie i rejestrację firm w Bułgarii regulują przepisy Kodeksu Handlowego. Jedynie spółki zarejestrowane na podstawie tego kodeksu są spółkami handlowymi. Są to: spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

zdjęcie domyślne

Słowo wstępne

Polsko-bułgarska współpraca gospodarcza rozwija się pomyślnie. Świadczą o tym rosnące obroty handlowe, jak również zainteresowania Bułgarów wyjazdami turystycznymi do Polski. Dodał : Piotr Sajdak | 23.12.2015 Bułgaria

Poprzednia
z 1
Następna

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pianotwory

Marka HU HU to produkty przeznaczone dla najmłodszych fanów kolorowej i pachnącej kąpieli. Z weso...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Kule do kąpieli

Kąpiel w towarzystwie Hydrozaura to nie lada gratka dla Twojego gagatka! Wraz z dzieckiem odkryj ...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Perfumy do prania

W naszej ofercie znajdziesz produkty do prania i pielęgnacji pralki: kapsułki do prania, odkamien...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Pozostałe wyroby chemiczne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert