Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKto rządzi krajem

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-10 11:11:55
bułgaria, rząd, parlament

Władzę ustawodawczą w Bułgarii sprawuje Zgromadzenie Narodowe - jednoizbowy parlament liczący 240 posłów wybieranych na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych.

 

 

W kraju obowiązuje ordynacja wyborcza proporcjonalna z elementami systemu większościowego. Konstytucja zabrania łączenia mandatu deputowanego z innymi funkcjami państwowymi.

Głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję z prawem do jednorazowej reelekcji. Kandydaci na prezydenta zgłaszają w kampanii wyborczej kandydaturę wiceprezydenta. Zakres władzy prezydenta jest stosunkowo ograniczony. Sprawuje on głównie funkcje reprezentacyjne w państwie i na arenie międzynarodowej, lecz w określonych sytuacjach rola głowy państwa bywa decydująca. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.

Rada Ministrów (rząd) jest głównym kreatorem polityki wewnętrznej i zagranicznej. Na czele rządu stoi premier. W skład rządu wchodzą wicepremierzy i ministrowie. Oprócz ministerstw instytucjami centralnej władzy wykonawczej, odpowiadającymi za swoją działalność bezpośrednio przed parlamentem, są państwowe komisje: Komisja Ochrony Konkurencji, Komisja Ochrony Danych Osobowych, Komisja Regulacji Telekomunikacji i Komisja Ochrony przed Dyskryminacją.

Instytucjami centralnej władzy wykonawczej podlegającymi Radzie Ministrów są państwowe agencje, komisje, agencje wykonawcze oraz inne urzędy i struktury utworzone na mocy ustawy bądź rozporządzenia rządu, a także organy doradcze, konsultacyjne i eksperckie.

W terenie przedstawicielami centralnej władzy wykonawczej są zarządcy obwodowi, których zadaniem jest realizacja polityki państwowej we współpracy z organami władzy samorządowej i nadzór administracyjny nad nimi. Zarządców obwodowych mianuje rząd.

Podstawową jednostką administracyjno-terytorialną jest gmina. Na czele administracji gminnej stoi mer (kmet), który w strukturze władzy samorządowej pełni rolę organu władzy wykonawczej. Mer jest wybierany w lokalnych wyborach samorządowych na 4-letnią kadencję, podobnie jak członkowie rady gminy.