Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJak chronić patenty i znaki towarowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-10 11:45:26
bułgaria, patenty, znaki towarowe, prawo, certyfikaty

Bułgaria jest stroną ważniejszych porozumień międzynarodowych o ochronie własności przemysłowej i intelektualnej, w tym Konwencji o patencie europejskim.

 

Od 1970 r. Bułgaria należy też do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Przystąpiła do inicjatywy dziewięciu urzędów patentowych Europy Centralnej CETMOS.

Udzielaniem ochrony prawnej przedmiotów własności przemysłowej, gromadzeniem i udostępnianiem dokumentacji i literatury patentowej oraz współtworzeniem i popularyzacją zasad ochrony własności przemysłowej zajmuje się Urząd Patentowy Republiki Bułgarii.

W ocenie międzynarodowych instytucji organizacji zajmujących się zwalczeniem naruszania praw własności intelektualnej i przemysłowej, Bułgaria jest zaliczana do państw o niezbyt wysokim stopniu poszanowania tych praw, lecz w ostatnich latach robi postępy. Według szacunków pirackie oprogramowanie komputerowe stanowi 2/3 oprogramowania użytkowanego w Bułgarii. Podrabiane towary znanych marek są łatwo dostępne. Problemem jest również pirackie rozpowszechnianie muzyki i filmów za pośrednictwem internetu.

 

 

 

Bułgaria była jednym z 22 państw unijnych, które złożyły podpis pod umową handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrabianymi (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA). Po fali protestów w lutym 2012 r. Bułgaria zawiesiła ratyfikację umowy.

Własność przemysłowa w Bułgarii jest pod ochroną prawną od 1921 roku, kiedy kraj ten przystąpił do Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r. (zmienionej w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie 31 października 1958 r., oraz Aktem Sztokholmskim dnia 14 lipca 1967 r.). Po wprowadzeniu w życie tzw. ustawy o patentach na wynalazki 8 lipca 1921 r. powstało Biuro Własności Przemysłowej.

 

 

Obecny Urząd Patentowy Republiki Bułgarii został ustanowiony Ustawą o patentach i rejestracji modeli użytkowych. Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej. Chodzi o przyjmowanie i badanie zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych, dokonywanych w celu uzyskania ochrony, w tym również zgłoszeń dokonywanych w szczególnym trybie normowanym umowami międzynarodowymi, których stroną jest Republika Bułgarii.

Do zadań bułgarskiego urzędu patentowego należy również orzekanie w sprawach przyznawania podmiotom krajowym i zagranicznym patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz wydawanie dowodów dokonania zgłoszenia i dokumentów stwierdzających udzielenie tych praw.

Urząd Patentowy Republiki Bułgarii jest ponadto odpowiedzialny za wydawanie decyzji, w trybie postępowania spornego, w sprawach określonych w przepisach ustawy patentowej, a także za prowadzenie rejestrów udzielonych patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz wydawanie osobom zainteresowanym wyciągów z tych rejestrów.

 

 

 

 

Urząd Patentowy realizuje swoje podstawowe zadania w zakresie:

 • udzielania ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej
 • gromadzenia i udostępniania dokumentacji i literatury patentowej 
 • współtworzy i popularyzuje zasady ochrony własności przemysłowej.

Podstawowe zadania Urzędu dotyczące udzielania i utrzymywania ochrony prawnej są realizowane w oparciu o: ustawodawstwo krajowe dla zgłoszeń wnoszonych bezpośrednio do Urzędu Patentowego RB oraz porozumienia międzynarodowe: dla zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w trybie Układu o współpracy patentowej (PCT), dla zgłoszeń wynalazków w trybie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, dla zgłoszeń znaków towarowych w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i Protokołu do tego Porozumienia.

 

Prawo własności przemysłowej
 

Obowiązujące w Bułgarii akty prawne w zakresie własności przemysłowej to przede wszystkim międzynarodowe regulacje prawne:

 • Akt sztokholmski, zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r. (zmienioną w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie 31 października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.)
 • Układ o współpracy patentowej, sporządzony w Waszyngtonie 19 czerwca 1970 r. (poprawiony 2 października 1979 r. i 3 lutego 1984 r.)
 • Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 14 kwietnia 1891 r. (zrewidowane w Brukseli 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie 2 czerwca 1911 r., w Hadze 6 listopada 1925 r., w Londynie 2 czerwca 1934 r., w Nicei 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. oraz zmienione 2 października 1979 r.)
 • Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie 27 czerwca 1989 r.
   

Własności przemysłowa chroniona jest również przez:

 • Porozumienie strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzone w Strasburgu 24 marca 1971 r. i zmienione następnie 28 września 1979 r.
 • Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie 14 lipca 1967 r. i w Genewie 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r.
 • Porozumienie wiedeńskie, ustanawiające międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków, sporządzone w Wiedniu 12 czerwca 1973 r. i zmienione 1 października 1985 r.

Swoich praw dociekać można także, powołując się na: Konwencję o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzoną w Monachium 5 października 1973 r., zmienioną aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną częścią; Akt z dnia 29 listopada 2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r.

 

Prawo własności przemysłowej chronią również przepisy krajowe:

 • Ustawa o patentach i rejestracji modeli użytkowych z 9 listopada 2006 r.
 • Ustawa o oznaczeniach geograficznych z 14 września 1999 r.
 • Ustawa o wzorach przemysłowych z 14 września 1999 r.
   

Do przepisów krajowych mających przyczynić się do ochrony własności przemysłowej należą także:

 • Ustawa o topografii układów scalonych z 15 grudnia 1999 r.
 • Ustawa o ochronie prawnej nowych odmian roślin i ras zwierząt z 4 października 1996 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Patentowego Republiki Bułgarii dostępnej również po angielsku: http://www1.bpo.bg/.

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert