Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzewiń w lewo Przewiń w prawo

Aktualności

zdjęcie aktualności PL

Misja polskich przedsiębiorców do Bułgarii (17-18 maja 2017 r.)

W dniach 17-18 maja 2017 r. odbyła się wielobranżowa misja gospodarcza do Bułgarii zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą, WPHI w Sofii, Instytut Polski w Sofii, Bułgarską Izbę Przemysłowo-Handlową (BIPH) i Sofia Investment Agency a także Konsula Honorowego Bułgarii w Białymstoku.
Pozostałe branże | 25.05.2017 19:15
bulgaria.trade.gov.pl aktualności

Podróże Bułgarów za granicę i przyjazdy cudzoziemców do Bułgarii w marcu 2017 r.

W marcu 2017 r. wyjazdy zagraniczne Bułgarów zwiększyły się w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego o 23,4% i wyniosły 437,6 tys. Zarejestrowano wzrost wyjazdów do Austrii – o 41,3%, Grecji – o 31,1%, Rumunii – o 25,8%, Wielkiej Brytanii – o 23,5%, Niemiec – o 21,5%, Francji – o 17,0...
Pozostałe branże | 18.05.2017 17:07
bulgaria.trade.gov.pl aktualności

Dochody i wydatki gospodarstw domowych w I kwartale 2017 roku

Dochody gospodarstw domowych wzrosły o 3,5% w pierwszym kwartale 2017 r. Każda osoba w średniej rodzinie otrzymała średnio 1281 BGN ogółem za trzy miesiące. Ponad połowa tej kwoty pochodziła z wynagrodzenia za pracę.
Pozostałe branże | 19.05.2017 20:19
bulgaria.trade.gov.pl aktualności

Ceny producentów w Bułgarii w marcu 2017 r.

Ogólny wskaźnik cen producentów w marcu 2017 r. zmniejszył w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,5%. Spadek cen odnotowano w przemyśle przetwórczym – o 0,8%, natomiast w przemyśle wydobywczym ceny wzrosły – o 1,1%, a w produkcji i dostawach energii elektrycznej, cieplnej i gazu nie uległy zmia...
Pozostałe branże | 19.05.2017 13:23
bulgaria.trade.gov.pl aktualności

Handel detaliczny w Bułgarii w marcu 2017r.

Według wstępnych danych Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI) wskaźnik obrotów w sektorze „Sprzedaż detaliczna, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli”, w marcu 2017r. zwiększył się w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,8%, natomiast w porównaniu z analogicznym miesiącem ro...
Handel | 18.05.2017 17:21
bulgaria.trade.gov.pl aktualności

Inflacja i wskaźnik cen konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r.

Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) w sierpniu 2015 r. w stosunku do lipca 2015 r. był na poziomie 100,0% tj. miesięczna inflacja wyniosła 0,0%. Inflacja od początku roku (sierpień 2015 r. wobec grudnia 2014 r.) wyniosła minus 0,3%, natomiast inflacja roczna w sierpniu 2015 r. wobec sierpnia 2014 r...
Rolnictwo i leśnictwo, Górnictwo i przemysł wydobywczy, Przetwórstwo spożywcze, Usługi finansowe, Transport i logistyka | 16.09.2015 11:39
bulgaria.trade.gov.pl aktualności

Analiza wymiany handlowej między Polską i Bułgarią w okresie styczeń – marzec 2016 r. (dane wstępne)

W pierwszym kwartale 2016 r. odnotowujemy dalszy wzrost polskiego eksportu do Bułgarii. Według wstępnych danych wartość eksportu polskich towarów wyniosła 207,7 mln EUR, co stanowi 114% wartości polskiego eksportu w analogicznym okresie 2015r.
Handel | 06.06.2016 15:25
bulgaria.trade.gov.pl aktualności, wymiana handlowa, bułgaria, polska, import, eksport

Analiza wymiany handlowej między Polską i Bułgarią w okresie styczeń – czerwiec 2015r. (dane wstępne)

W pierwszym półroczu 2015r. odnotowujemy dalszy wzrost polskiego eksportu do Bułgarii. Według wstępnych danych wartość eksportu polskich towarów wyniosła 424,9 mln EUR, co stanowi 113,6% wartości polskiego eksportu w analogicznym okresie 2013r.
Rolnictwo i leśnictwo, Górnictwo i przemysł wydobywczy, Przetwórstwo spożywcze, Usługi finansowe, Transport i logistyka | 10.09.2015 11:10
bulgaria.trade.gov.pl aktualności

Wymiana handlowa Bułgarii w 2014 r. (wg. danych ostatecznych)

Według danych ostatecznych Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI) w 2014r. eksport towarów z Bułgarii był na poziomie 43,2 mld BGN, tj. o 0,7% mniejszy niż w 2013 r. Największy wzrost w porównaniu z analogicznym miesiącem 2013 r. zarejestrowano w grudniu o 9,7% , natomiast największy spadek ...
Rolnictwo i leśnictwo, Górnictwo i przemysł wydobywczy, Przetwórstwo spożywcze, Usługi finansowe, Transport i logistyka | 14.09.2015 19:38
bulgaria.trade.gov.pl aktualności

Biuletyny Informacyjne w 2015 r

Biuletyny Informacyjne w 2015 r
Rolnictwo i leśnictwo, Górnictwo i przemysł wydobywczy, Przetwórstwo spożywcze, Usługi finansowe, Transport i logistyka | 25.08.2015 13:52
bulgaria.trade.gov.pl biuletyn

Świadczenie usług w innym państwie członkowskim UE - Podstawowe aspekty prawne

Świadczenie usług w innym państwie członkowskim UE - Podstawowe aspekty prawne
Rolnictwo i leśnictwo, Górnictwo i przemysł wydobywczy, Przetwórstwo spożywcze, Usługi finansowe, Transport i logistyka | 04.02.2015 08:31
bulgaria.trade.gov.pl aktualności

Polsko – bułgarskie obroty towarowe po siedmiu miesiącach 2015 r.

Według wstępnych danych GUS, po siedmiu miesiącach 2015 r. eksport towarów z Polski do Bułgarii wyniósł 499,3 mln euro i był wyższy o 14,3 proc. w porównaniu z poziomem sprzed roku. Import z Bułgarii wzrósł o 16 proc. do 283,4 mln euro. Saldo wymiany handlowej po siedmiu miesiącach 2015 r. zamknę...
Rolnictwo i leśnictwo, Górnictwo i przemysł wydobywczy, Przetwórstwo spożywcze, Usługi finansowe, Transport i logistyka | 09.10.2015 16:09
bulgaria.trade.gov.pl aktualności

Biuletyn Informacyjny 3/2017

Biuletyn WPHI Ambasady RP w Sofii - marzec 2017
Pozostałe branże | 24.03.2017 18:55
bulgaria.trade.gov.pl biuletyn informacyjny 3/2017

Produkt Krajowy Brutto /PKB/ Bułgarii w drugim kwartale 2015 r.

W drugim kwartale 2015 r. nominalny Produkt Krajowy Brutto Bułgarii był na poziomie 10 772 mln EUR, a na jednego mieszkańca za cały trzymiesięczny okres PKB wyniósł 1 497 EUR.
Rolnictwo i leśnictwo, Górnictwo i przemysł wydobywczy, Przetwórstwo spożywcze, Usługi finansowe, Transport i logistyka | 12.10.2015 12:01
bulgaria.trade.gov.pl aktualności

Ceny producentów w lipcu 2015 r.

W lipcu 2015 r. wskaźnik cen producentów na rynku wewnętrznym zmniejszył się w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,5 %. Spadek cen odnotowano w przemyśle przetwórczym – o 0,3%, w przemyśle wydobywczym jak również w produkcji i dostawach energii elektrycznej, cieplnej i gazu – odpowiednio o 0,8%.
Rolnictwo i leśnictwo, Górnictwo i przemysł wydobywczy, Przetwórstwo spożywcze, Usługi finansowe, Transport i logistyka | 31.08.2015 16:55
bulgaria.trade.gov.pl aktualności


Wydarzenia

Felietony